Varmt välkomna till en eftermiddag med fokus på demokrati!

Har civilsamhällets organisationer möjlighet att påverka stat och kommun? Denna eftermiddag är tänkt att ge möjligheter till delaktighet och ökat inflytande. Tillsammans skapar vi inspirerande, hållbara och goda samverkansformer!

Program:

13.00 – 13.20
Pia Svanqvist, ordförande GSE och Marie Zachrisson Gärdehed, Kansli Got United – ”Överenskommelsen Göteborg”

13.20 – 13.40
Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati, Göteborgs Stad – Konsument- och medborgarservice, ”Ett gott samarbete med civilsamhällets organisationer är viktigt för stadens utveckling”

13.50 – 15.15
Marie Ericsson och Daniel Lindvall, Regeringskansliet – statliga Demokrativillkorsutredningen (dir 2018:19) ”Ett demokrativillkor för att få bidrag!” Presentation av utredningens uppdrag och redovisning av kommunenkäten.
Gruppdiskussioner:

  1. Hur hanteras de demokrativillkor som finns idag-utmaningar och svårigheter? 
  2. Vad skulle krävas för att få ett förtydligat och rättssäkert demokrativillkor i bidragsformerna? 
  3. Vad är särskilt viktigt för er i kontakten med kommunen?

15.25 – 16.30
Moa Säf, processledare samverkan med civilsamhället – SDF Västra Göteborg, ”Västra Göteborgsmodellen – När offentlig sektor, civilsamhällets organisationer och privat sektor möts med gemensamma mål för stadens medborgare”

Kom och tyck till, era åsikter är värdefulla!

Datum och tid: 27 november 13.00-16.30
Plats: Södra Allégatan 1B – Mötesplatsen

Vi bjuder på fika, ev allergier meddelas vid anmälan

Anmälan om deltagande görs till ansvarig samordnare
Marie Zachrisson Gärdehed
mariezg@gotunited.se senast 22 november

Kansli Got United, GSE – Göteborgsregionens Sociala Ekonomi