Göteborgsregionens Sociala Ekonomi-GSE som är huvudman för Kansli Got United-Överenskommelsen Göteborg, har utökat verksamheten på kansliet med projekt NAD i Väst. Projektet är i samverkan med Västra Götalandsregionen och fler aktörer. Samordnare för projektet är Lars Lindfors, här i bild med kansliansvarig Marie Zachrisson Gärdehed. Varmt välkommen Lars!