Aktuellt hos MUCF – sök projektbidrag 1 januari till 18 februari

Mellan den 1 januari och 18 februari 2021 är det möjligt att söka statliga projektbidrag hos MUCF.

  • Ungas organisering. Bidraget stödjer lokala projekt för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bidraget kan sökas av ideella organisationer för lokala projekt som stödjer barns och ungdomars. Läs mer om bidraget på mucf.se 
  • Motverka och förebygga rasism och intolerans. Bidraget stödjer projekt som förebygger och motverkar rasism och intolerans. Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Läs mer om bidraget på mucf.se
  • Stärka demokratin. Bidraget stödjer projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Bidraget kan sökas av ideella organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Läs mer om bidraget på mucf.se