Överenskommelsen Göteborg – Kansli Got United

Styrgrupp 2020

Pia Svanqvist, Göteborgsregionens Sociala Ekonomi – ordförande

Marie Zachrisson, Kansli Got United – kansliansvarig, sekreterare

Pernilla Svebo, Skoopi-GR

Dario Espiga, Göteborgsregionens Sociala Ekonomi

Emma Vento, Famna Väst

Ingela Andersson, Göteborgs Stad – Social resursförvaltning

Veronica Johansson, Göteborgs Stad – Idrotts- och föreningsförvaltningen

Lena Risfelt, Göteborgs Stad – Stadsledningskontoret – adjungerad

Ludvig Sandberg, Göteborgs Stad – Social resursförvaltning, Idrotts- och föreningsförvaltningen – adjungerad