Anslut din organisation

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och Civilsamhällets organisationer i Göteborg.

Den 31 maj 2012 tog Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslut om att anta förslaget till överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och Civilsamhällets organisationer i Göteborg (§ 14 Dnr 0169/12). Göteborgs Stad bjuder in alla organisationer inom civilsamhället i Göteborg att ansluta sig till överenskommelsen.

En organisation ansluter sig till överenskommelsen genom att behöriga företrädare för organisationen undertecknar anslutningsblanketten. Undertecknandet innebär att organisationen ansluter sig till överenskommelsen i sin helhet. Överenskommelsen utgår från att Civilsamhällets organisationer bärs av värderingar som utgår från respekten för demokratiska principer och för människors lika värde. En förutsättning för undertecknandet är att organisationens beslut om att ansluta sig till överenskommelsen är fattat i enlighet med organisationens stadgar.

Blanketten skickas undertecknad till:

Kansli GOT UNITED – Överenskommelsen Göteborg
Södra Allégatan 1 B, Mötesplatsen
413 01 Göteborg

De organisationer som anslutit sig publiceras på den här webbplatsen.