Inbjudan till högnivåsamtal med fokus på HBTQ i föreningslivet och i Göteborgs Stad!

Göteborg ska vara en stad för alla. En stad som lever upp till och respekterar alla som bor, vistas och verkar i staden. En socialt hållbar stad förutsätter att ingen diskrimineras och att alla har möjlighet att fullt ut vara sig själva i livets alla skeden. Vid detta högnivåsamtal inbjuds civilsamhällets organisationer, tjänstemän och politiker i Göteborgs Stad för att diskutera om stadens HBTQ-plan efterlevs. Vilka utmaningar står staden inför i nutid och i framtiden?

Inbjudan är riktad till alla civilsamhällets organisationer i Göteborg, oavsett verksamhetsinriktning. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag ska alla föreningar verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Program:

13:00 – 13:30
Tasso Stafilidis, ordförande West Pride – ”Hedersförtryck och osynliggörande av HBTQ-personer”

13:30 – 13:50
Richard Brodd, ordförande HBTQ-rådet – ”HBTQ-rådets roll i staden”

13:50 – 14:15
Ardeshir Bibakabadi, verksamhetsledare Homan Göteborg – ”Utmaningar för staden – nyanlända och asylsökande HBTQ-personer”

14:15 – 14:45
Mingelfika – ev allergier meddelas vid anmälan

14:45 – 16:00
Paneldebatt – politiker och civilsamhällets organisationer, ”Stadens HBTQ-plan – efterlevs den?”

Medverkande politiker: Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Klara Holmin (MP), Hans Rothenberg (M), Kristina Bergman Alme (L), Yvonne Lundberg (D), Ewa-Lotta Mattiasson (KD), AnnaSara Perslow (C) och Jörgen Fogelklou (SD)

Moderator – Tasso Stafilidis

Varmt välkomna!

Datum och tid: 6 maj 13:00-16:00
Plats: Södra Allégatan 1B, Mötesplatsen
Anmälan om deltagande görs till kansliansvarig
Marie Zachrisson Gärdehed
mariezg@gotunited.se senast 2 maj
Kansli Got United – Överenskommelsen Göteborg