Digitala distansutbildningar via länk

Nu har vi börjat med digitala distansutbildningar. Nedan finner du en lista på utbildningar som vi erbjuder digitalt på distans den kommande tiden. Ni kan även beställa en digital utbildning till er förening där era medlemmar kan delta hemifrån.

Anmälan till utbildningar kan göras via vår kalender. Vill ni beställa en utbildning kan ni välja mellan utbildningarna i detta blad.

Utbildningar som genomförs digitalt:

Du kommer att få en länk mailad till dig strax innan utbildningens start och ansluter via den.

Idrottare med ADHD och autism: 13/4 kl. 18.00

Jämställdhet för en framgångsrik idrott: 14/4 kl. 18.00

Physical Literacy: 15/4 kl. 18.00

Kristina Landgren Carestam – Mina tankar om idrottens framtida utveckling: 16/4 kl. 18.00

IdrottOnline Admin, fortsättningsutbildning: 16/4 kl. 17.30

IdrottOnline Admin, grundutbildning: 21/4 kl. 17.30

Lär dig söka bidrag & fonder: 22/4 kl. 18.00

Styrelsens roll och ansvar: 27/4 kl. 17.30

Att vara arbetsgivare: 28/4 kl. 18.00

IdrottOnline Hemsida, forstättningsutbildning: 4/5 kl. 17.30

Inkluderande idrott – behåll och bli fler: 4/5 kl. 18.00

Barnkonventionen i praktiken: 6/5 kl. 18.00-20.00

Optimera kosten i viktklassidrotter: 6/5 kl. 18.00-20.00

Revisorns viktiga arbete: 7/5 kl. 17.30

Grundläggande föreningsekonomi: 7/5 kl. 17.30

Jämställdhet för en framgångsrik idrott: 7/5 kl. 18.00

Idrottspsykologi – tema Skapa motivation: 13/5 kl. 18.00

Föreningskunskap: 14/5 kl. 17.30

Kost och energidrycker: 28/5 kl. 18.00

Länk till mer info och anmälan till utbildningarna. Vi kommer att erbjuda fler digitala distansutbildningar framöver.