MUCF har fått i uppdrag att fördela nästan åtta miljoner kronor i statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Ansökan är öppen mellan 1 juni och 17 augusti.
Bidraget är en del av regeringens strategi för en stark demokrati och det kan bland annat gå till projekt för att öka valdeltagande eller att öka möjligheterna för människor att delta i demokratiska processer.
Läs mer om statsbidraget för att stärka demokratin och ansök på mucf.se
https://www.mucf.se/starka-demokratin
Foto: Wavebreakmedia