Sharing City Göteborg bjuder in till webbinarieserie

I tre år har Göteborg varit en del av det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Nu bjuder Sharing City Göteborg in till en webbinarieserie med tre teman för att dela lokala lärdomar, lyfta möjligheter och utmaningar med delningsekonomin, samt inspirera och driva Göteborg framåt i frågorna.

Delningsekonomin kan i korthet förklaras med hur invånare och aktörer delar och samnyttjar prylar, transporter och ytor. Det handlar om att öka resurseffektiviteten ur ett miljö- och klimatperspektiv, men också hur vi samskapar en stad med tillit och mer jämlik tillgång till resurser. Vidare handlar det om hur Göteborg kan ta vara på den innovationskraft, engagemang och entreprenörskap som finns inom delningsekonomin.

 

Läs mer om webbinarieserien och programmet här (pdf): https://bit.ly/39epcx6

————————————————————-

När? Torsdag den 6 maj kl. 9-11 och 13-15

Var? Digital webbsändning Microsoft Teams

Anmälan senast 30/4: https://forms.office.com/r/7bawaCr0bY

————————————————————-