Överenskommelsen Göteborg

Styrgrupp 2021

Pia Svanqvist, Göteborgsregionens Sociala Ekonomi – ordförande

Pernilla Svebo, Skoopi-GR

Dario Espiga, Göteborgsregionens Sociala Ekonomi

Sandra Stene, Räddningsmissionen – Famna Väst

Ingela Andersson, Göteborgs Stad – Socialförvaltning Centrum – ordförande

Veronica Johansson, Göteborgs Stad – Idrotts- och föreningsförvaltningen

Johanna Franzén,  Göteborgs Stad – Stadsledningskontoret – adjungerad

Ludvig Sandberg, Göteborgs Stad – Socialförvaltning Centrum samt Idrotts- och föreningsförvaltningen – adjungerad