Överenskommelsen Göteborg – Kansli Got United

Styrgrupp 2020

Pia Svanqvist, Göteborgsregionens Sociala Ekonomi – ordförande

Marie Zachrisson Gärdehed, Kansli Got United – sekreterare

Pernilla Svebo, Göteborgsregionens Sociala Ekonomi, Skoopi-GR

Dario Espiga, Göteborgsregionens Sociala Ekonomi

Emma Vento, Famna Väst

Ingela Andersson, Göteborgs Stad-Social resursförvaltning

Veronica Johansson, Göteborgs Stad-Idrotts- och föreningsförvaltningen

Lena Risfelt, Göteborgs Stad-Stadsledningskontoret – adjungerad